Хидроизолации на плоски покриви

Плоските покриви са едни от най-разпространените варианти при изграждане на жилищни и индустриални сгради. Тъй като и те имат своя екплоатационен срок, ние подменяме старите хидроизолационни покрития с нови.

Примерни дейности при хидроизолация на плосък покрив

  • Демонтаж на стара хидроизолация
  • Изкърпване на мехури по стара изолация (ако не се демонтира)
  • Лека замазка, ако е необходимо
  • Грундиране на цялата основа с битумен грунд
  • Газопламъчно залепване на един пласт усилен воалит без посипка 
  • Газопламъчно залепване на един пласт усилен воалит със посипка
  • Монтаж на нови воронки за водоотвеждане
  • Монтаж на нови барбакани
  • Монтаж на ламаринена обшивка по бордове

Всички материали се съгласуват предварително с възложителя на обекта.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA