Подмяна на стари покривни покрития

Съществуващите керемиди или хидроизолация са вече негодни за ползване? Потърсете ни за ги подменим с нови!

Примерни дейности при подмяна на стари керемиди:

 • Демонтаж стари керемиди
 • Демонтаж улуци
 • Демонтаж водостоци
 • Подмяна на негодни греди 
 • Подмяна на негодни дъски
 • Монтаж мембрана
 • Монтаж челна дъска
 • Монтаж летви
 • Монтаж контралетви
 • Монтаж покривни прозорци
 • Монтаж обшивки 
 • Монтаж улуци
 • Монтаж водостоци
 • Монтаж керемиди

 Всички материали се съгласуват предварително с възложителя на обекта.

Noevci Pokriv 6