Металните керемиди представляват лист ламарина, на който чрез щамповане е придадена форма, наподобяваща стандартните керамични керемиди. Ламарината, която се използва е с няколко слоя корозионна защита, а на видимата част е нанесен най-често полиестерен слой с различен цвят.

          Приложението на металните керемиди е всеобхватно. Подходящи са за къщи, складове, административни сгради хотели и т.н.  Могат да бъдат монтирани на покриви с малки наклони- около 14°. Голямото предимство на металните е ниското им тегло.  Те тежат едва 4.5 кг/м², докато керамичните и бетонните керемиди са в диапазона 35-45 кг/м². 

         Друго тяхно свойство е много бързо да се охлаждат след като слънцето се скрие. По този начин не отдават топлина през цялата нощ и създават по-голям кофорт през лятото.

         Монтажът на металните керемиди е бърз, понеже в повечето случаи дължината на листовете е съобразена с дължината на покрива. Експлоатациония период е 20-50 години в зависимост от покритието им. Важно е монтажът да бъде изпълнен както трябва, да се монтират всички обшивки, за да може да се гаранира дълъг период на ползване.

           За консултация и иготвяне на оферта за изпълнение, моля свържете се с нас!